انجمن صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مشهد > نمایش خبر
Get Adobe Flash player

نمایش اخبار

تعداد بازدید: 182 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: دبیرخانه
نمونه فرم وكالت نامه شركت در مجمع

اعضاي محترم هيات مديره انجمنهاي صنفي 


با سلام و احترام

با عنايت به تبصره 7 ماده 11 اساسنامه كانون ، "هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد"، لذا همكاراني كه امكان حضور ندارند مي توانند فرم پيوست را تكميل و مهر و امضا نموده و به يكي ديگر از اعضا جهت حضور در مجامع وكالت دهند.

با احترام

 دبيرخانه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای استان خراسان رضوی
printrating
  نظرات

کلیه حقوق این پرتال متعلق به کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد